máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ APEC do hết hạn hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ apec, dich vu the apec, dịch vụ thẻ abtc, dich vu the abtc

Máy đo huyết áp, may do huyet ap

Dịch vụ » Tên miền

Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.vn 350.000 VNĐ (450.000 VNĐ) 480.000 VNĐ (600.000 VNĐ)
.com.vn .net.vn .biz.vn 350.000 VNĐ (450.000 VNĐ) 350.000 VNĐ (480.000 VNĐ)
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
200.000 VNĐ (450.000 VNĐ) 200.000 VNĐ (480.000 VNĐ)
Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.com .net .biz .us miễn phí 250.000 VNĐ
.org .info miễn phí 270.000 VNĐ
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in miễn phí 240.000 VNĐ
.cc miễn phí 760.000 VNĐ
.ws miễn phí 270.000 VNĐ
.tv miễn phí 890.000 VNĐ
.mobi miễn phí 450.000 VNĐ
.eu
(không được phép transfer)
miễn phí 270.000 VNĐ
.asia miễn phí 400.000 VNĐ
.me miễn phí 610.000 VNĐ
.tel miễn phí 340.000 VNĐ
.co miễn phí 780.000 VNĐ
.com.co .net.co .nom.co miễn phí 450.000 VNĐ
.in miễn phí 470.000 VNĐ
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk miễn phí 360.000 VNĐ
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw miễn phí 800.000 VNĐ
.tw miễn phí 933.000 VNĐ
.name miễn phí 270.000 VNĐ
.jp miễn phí 2.340.000 VNĐ