máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ APEC do hết hạn hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ apec, dich vu the apec, dịch vụ thẻ abtc, dich vu the abtc

Máy đo huyết áp, may do huyet ap

Xây dựng webiste » Phần mềm hữu ích

Giáo trình xây dựng Website

PHẦN 2 :

Giới thiệu cho chúng ta các khái niệm về máy chủ Web, máy chủ ứng dụng và cơ sở dữ liệu trong Web đồng thời cung cấp cho ta tận dụng được ưu điểm của các công cụ quản lý dữ liệu tiết kiệm thời gian của Dreamweaver như :


+ Làm việc với máy chủ.

+ Thiết lập môi trường cơ sở dữ liệu.

+ Bổ sung nội dung động.

+ Sử dụng biểu mẫu động.

+ Bổ sung Behavior máy chủ.

+ Xây dựng trang Web.

+ Kiểm soát quyền truy xuất.

+ Sử dụng XML và XHTML.

  • Tin tức liên quan