máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ APEC do hết hạn hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ apec, dich vu the apec, dịch vụ thẻ abtc, dich vu the abtc

Máy đo huyết áp, may do huyet ap

Xây dựng webiste » Phần mềm hữu ích

Tài liệu phân tích hiện trạng trước khi triển khai chiến dịch SEO

1.  THÔNG TIN TÊN MIỀN

URL  

-  Thông tin người đăng ký  

- Ngày khởi tạo  

-  Ngày hết hạn

-  Tuổi đời của tên miền  

2.  THÔNG TIN HOSTING/SERVER

-  Địa chỉ IP  

-  Nơi đặt server  

3.  TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ VÀO CÁC TRANG DANH BẠ

-  DMOZ  {Y/N}

-  Yahoo Directory  {Y/N}

4.  TÌNH TRẠNG WEBSITE VỚI CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM 

-  Đã được index?  {Y/N}  {Y/N}  {Y/N}

-  Tổng số trang được index  {n}  {n}  {n}

-  Số lượng backlink toàn site  {n}  {n}  {n}

-  Ngày được craw gần nhất  {dd.mm.yyyy}  {dd.mm.yyyy}  {dd.mm.yyyy}

5.  CÁC YẾU TỐ ON-PAGE

-  Thẻ Title  {Y/N}

-  Thẻ META  {Y/N}

-  Thẻ H1  {Y/N}

-  Thẻ Bold  {Y/N}

-  Breadcrumb  {Y/N}

-  Thuộc tính ALT  {Y/N}

-  Tập tin robots.txt  {Y/N}

-  Tập tin sitemap.xml  {Y/N}

6.  KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ

-  W3C validate (HTML & CSS)  {Y/N}

-  Tập tin CSS external  {Y/N}

-  Tập tin Javas Script external  {Y/N}

-  Tùy biến trang 404  {Y/N}

-  Redirect lỗi  {Y/N}

-  Gãy liên kết  {Y/N}

-  Tốc độ tải trang  {n sec}

7.  BLACK HAT SEO

-  IP nằm trong blacklist  {Y/N}

-  iFrame  {Y/N}

-  Ẩn văn bản  {Y/N}

-  Ẩn liên kết  {Y/N}

-  Cloaking  {Y/N}

-  Door Way  {Y/N}

-  Trùng lặp nội dung  {n sec}

8.  THƯỚC ĐO

-  PageRank  {n}

-  Alexa rank  {n}

-  Compete rank  {n}

9.  ƯỚC LƯỢNG

-  Ước lượng visitor hiện tại  {n/day}

  • Tin tức liên quan